Juridiset konsultointipalvelut

 

Tarjoamme parhaat juridiset ratkaisut yrityksille tai yksittäisille asiakkaillemme kokeneilla lakimiehillämme.

- Perhe- ja perintöoikeus
- Rikosoikeus
- Työoikeus
- Kaupallinen laki
- Riitojen ratkaisu

Saat kertoa asiasi helposti äidinkielelläsi. Tarjoamme konsultointiapua juridisissa ongelmissa ja ohjaamme Teidät alansa parhaimmille asiantuntijoille, jotka tarjoavat oikeudellisia palveluja. Teemme yhteistyötä sekä Suomessa, että Turkissa toimivien alansa ammattilaisten kanssa.

Tärkein tavoitteemme on ymmärtää sinua ja tarjota nopeita, tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja ongelmiinne.


Meitä sitoo salassapitovelvollisuus ja vaitiolovelvollisuus.


Ota yhteyttä saadaksesi lisää tietoa juridisista konsultointipalveluista.