Tulkkauspalvelut

Asioimistulkkaus (konsekutiivi)
Yleisimmin käyetty asioimistulkkauksen muoto, jossa puhuja puhuu ensin ja tulkki tulkkaa sen jälkeen puhutun asian. Käytetään useimmiten Kelassa, poliisikuulusteluissa, sosiaalitoimistoissa, Migrissä, maistraatissa ym. virallisten tahojen luona asioidessa.  Tarjoamme tulkkauspalveluja luotettavasti sekä julkisille tahoille että yksityishenkilöille. Tulkki on aina puolueeton ja toimii salassapitovelvollisuuden alaisena.

Tulkkauspalvelut veloitetaan vähintään 3 tunnin ajalta ja matkakulut lisätään laskuun.

Simultaanitulkkaus (samanaikaistulkkaus)
Simultaanitulkkauksessa tulkki tulkkaa samanaikaisesti puhujan puheen. Simultaanitulkkauksessa tulkilla täytyy olla hyvä vahva terminologian tuntemus kyseiseltä alalta sekä selkeä puhe.
Tätä tulkkausmuotoa käytetään konferansseissa, kokouksissa ja seminaareissa.


Viestitulkkaus, videotulkkaus, etätulkkaus
Tarjoamme viestitulkkausta eri muodoissaan aukioloaikojemme puitteissa. Palkkio määräytyy käytetyn ajan ja tekniikan mukaan.


Puhelintulkkaus

Tätä palvelua tarjoamme vain virallisille tahoille.

Tulkkimme ovat puolueettomia ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus sekä salassapitovelvollisuus.


Ota yhteyttä saadaksesi lisää tietoa.